ZAKUP ZIEMI POD SIEROCINIEC W KENII

Fundacja Zwycięzcy
organizator skarbonki

Szanowni Państwo,
W 2019 roku zdecydowaliśmy się na objęcie opieką pięciu bezdomnych dziewczynek w Kenii. Żadna z nich nie miała rodziców, dachu nad głową, dostępu do jedzenia i edukacji ani jakichkolwiek perspektyw. Dziewczynkom zapewniliśmy dom, szkołę, ubrania oraz stałą opiekę. Dziewczynki są przeurocze. W 2020 roku jako Fundacja byliśmy w Kenii dwukrotnie: w lutym oraz w grudniu. Osobiście poznaliśmy i zżyliśmy się bardzo z naszymi dziewczynkami, ale zobaczyliśmy także na miejscu tysiące innych dzieci, które są w takich samych potrzebach. Trudno jest z perspektywy osób zamieszkujących cywilizowane regiony oddać lub nawet wyjaśnić to, co zobaczyliśmy na miejscu. Spotykane przez nas na ulicach dzieci, które częstowaliśmy jedzeniem, dosłownie rzucały się na nie. Jak się później okazywało, od kilku dni niczego nie jadły. Ubóstwo ma tam zupełnie inne znaczenie i wymiar niż w naszych regionach. Z drugiej strony jest ogromna wdzięczność dzieci, szukających szansy na lepsze życie.
Nasz dom w Webuye w Kenii funkcjonuje na razie, jako nieformalny dom dziecka. Jest to spowodowane kwestiami proceduralnymi, jakie trzeba spełnić na miejscu, aby uzyskać status formalnego domu dziecka. W naszych sercach jest jednak to, aby zaspokajać potrzeby życiowe oraz edukować jak największą liczbę dzieci. Chcemy zakupić w najbliższym czasie działkę, na której w dalszych krokach moglibyśmy zbudować większy i oficjalny dom dziecka oraz w przyszłości szkołę dla dzieci. W pierwszym etapie planujemy budowę domu dziecka dla ok. 50 dzieci, 25 dziewczynek i 25 chłopców. Chcielibyśmy zabezpieczyć ich potrzeby, ale także uczyć ich jak żyć i jak zwyciężać w życiu. Chcemy także, aby na tym kawałku ziemi mogły hodować zwierzęta i uprawiać swój własny ogródek w celu zabezpieczenie swoich potrzeb żywieniowych. Nasi przyjaciele, którzy mieszkają na miejscu, znaleźli działkę spełniającą wszystkie niezbędne kryteria. Potrzebujemy zebrać na ten cel kwotę 57.000 zł.

Wsparli

3 zł

Anonymous

50 zł

Anonymous

20 zł

Anonymous

200 zł

Karolina Bou Chedid

Zdobędziemy tą ziemię na Chwałę Pana
100 zł

Anonymous

50 zł

Anonymous

Show more

Darowizny trafiają bezpośrednio do
1%
858 zł Supported by 12 people CEL: 57,000 ZŁ
Donate