Trzecia rocznica śmierci Kamili Skolimowskiej

Fundacja Kamili Skolimowskiej
organizator skarbonki
Witajcie !!!

Właśnie minęła trzecia rocznica śmierci najmłodszej polskiej mistrzyni olimpijskiej Kamili Skolimowskiej.

Na jej cześć i pamiątkę w grudniu 2010 roku została powołana Fundacja której celem jest pielęgnowanie pamięci o naszej najmłodszej mistrzyni olimpijskiej, pomoc sportowcom w ich powrocie do sportu oraz propagowanie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.

Nasza Organziacja inicjuje i wspiera wszelkie inicjatywy służące rozwojowi sportu, w szczególności lekkoatletyki.
 
Propagujemy i wspieramy programy profilaktycznej ochrony zdrowia oraz  programy nowoczesnej rehabilitacji, w szczególności wśród sportowców.
 
Propagujemy wykorzystanie nowoczesnych technologii w profilaktyce ochrony zdrowia, w szczególności dotyczącej sportowców.
 
Rozwijamy i umacnianiamy postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 
Prowadzimy licytację wszelkich podarowanych Fundacji przedmiotów, w każdej formie przewidzianej prawem.
 
Zbieramy fundusze na leczenie i rehabilitację sportowców oraz organizujemy imprezy sportowe.
 
Przez trzy lata zdołaliśmy pomóc już 70 sportowcom. Były wśród nich znane osoby, takie jak Agata Wróbel (podnoszenie ciężarów), Nadia Kostiuczyk (badminton), czy Artur Noga (lekkoatletyka), ale i mniej znani sportowcy, którym na początku kariery plany pokrzyżowała kontuzja.

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania, dorzuć się do naszej puszki.

Wsparli

100 zł

Anonymous

100 zł

Anonymous

100 zł

Anonymous

100 zł

Anonymous

Darowizny trafiają bezpośrednio do
16%
400 zł Supported by 4 people CEL: 2,500 ZŁ