Na cele statutowe

PSONI Koło w Kobyłce
organizator skarbonki

Zbieramy na cele statutowe – wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną

Przez 25 lat pomogliśmy wielu rodzinom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością wieloraką (ze sprzężeniami) mieszkającymi na teranie biednego powiatu wołomińskiego.

Dzięki nam wiele mam i ojców mogło odetchnąć od całodniowej opieki, a dzieci miały możliwość spędzenia czasu na nauce w gronie przyjaciół. Wprowadziliśmy wiele radości w życie rodzin, organizowaliśmy paczki żywnościowe i świąteczne, wyjazdy wakacyjne. Prowadzimy OREW dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W zeszłym roku udało nam się otworzyć świetlicę dla dorosłych osób niepełnosprawnych! Chcielibyśmy kontynuować nasze działania. Naszym celem jest kompleksowa opieka nad rodzinami osób niepełnosprawnych przez całe życie, a nie tylko do 25 roku życia.
Stowarzyszenie prowadzą nieodpłatnie rodzice takich dzieci. Utrzymujemy OREW z dotacji oświatowej, którą możemy przeznaczyć tylko na wydatki związane z szeroko rozumianą edukacją. Jednakże bardzo dużo wydatków musimy pokrywać z własnych środków. Dotychczas kwestowaliśmy na zorganizowanych przez siebie imprezach integracyjnych. Jednak z powodu pandemii covid stało się to niemożliwe. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszychdziałań – każda złotówka się liczy.

Niech radość i ciepło wraca zawsze ze zdwojona siłą.
Dziękujemy :) 

O nas:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową.
Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów.

Misją Stowarzyszenia jest:

-dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie;

-wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i wieloraką, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Anonimowy Pomagacz

Wsparli

20 zł

Alla Storozhuk

100 zł

Halina MullerJesteś w naszej modlitwie

85 zł

Milena

80 zł

KC

Licytacje Kasia Cudna.
20 zł

5

30 zł

Anna Chybczyńska

Licytacja stroik

Show more

Darowizny trafiają bezpośrednio do
2,310 zł
Supported by 38 people
Donate