Cele Statutowe - Codzienne Potrzeby Podopiecznych

Fundacja Tiptop
organizator skarbonki

Fundacja TipTop została stworzona, aby pomóc dzieciom dotkniętym niepełnosprawnością, ubóstwem lub trudną sytuacją życiową. Nasze wsparcie nie ogranicza się tylko do pomocy finansowej, ale również do niematerialnego pomagania rodzicom dzieci. Fundacja wspiera domy dziecka, oraz placówki opiekujące się dziećmi osieroconymi poprzez: remonty, wyposażenie w przedmioty użytku codziennego, a także bezpośrednią pomoc dzieciom znajdującym się pod opieką ww. placówek. Dzięki naszej pracy, a Państwa hojnej pomocy możemy zmienić świat tych małych istot na lepszy. Pomoc Fundacji TipTop to często jedyny ratunek dla maluchów. Naszym marzeniem jest, aby każdy kto zgłosi się do nas o pomoc ją otrzymał i mógł korzystać z życia z rówieśnikami pełnymi garściami.

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0%
0 zł Supported by 0 people CEL: 50,000 ZŁ