Magda Guzy

Publiczne darowizny
28,135.58 zł
Wsparte cele
770
Zebrane środki
123,464 zł
Magda Guzy