Dariusz Szymanski

Publiczne darowizny
50 zł
Wsparte cele
1
Zebrane środki
50 zł
Dariusz Szymanski