Your browser is out-of-date and some website features may not work properly.

Update your browser to use this website in a safer, faster and easier way.

Update your browser

On siepomaga.pl we use cookies and similar technologies (own and from third parties) for the purpose of, among others, the website proper performance, traffic analysis, matching fundraisers, or the Foundation website according to your preferences. Read more Detailed rules for the use of cookies and their types are described in our Privacy Policy .

You can define the preferences for storing and accessing cookies in your web browser settings at any time.

If you continue to use the siepomaga.pl portal (e.g. scroll the portal page, close messages, click on the elements located outside messages) without changing privacy-related browser settings, you automatically give us the consent to letting us and cooperating entities use cookies and similar technologies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings.

Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy

Fundraiser photo
Fundraiser finished

Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy

Fundraiser goal:

Polsko-Ukraiński Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży

Starts on: 04 March 2022
Ends on: 19 July 2022

Fundraiser description

Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy. W trosce o bezpieczeństwo dzieci ukraińskich, wytchnienie rodziców szukających schronienia w naszym kraju, Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie, podejmuje inicjatywę otwarcia Polsko-Ukraińskiego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży.

Z wielu regionów Ukrainy i z całej Polski przybywają dzieci i młodzież ukraińska. 3 marca liczba osób przybyłych do Polski przekroczyła 600 tys. Liczby stale wzrastają. Wśród tych osób są wystraszone dzieci. Chcemy okazać im serce, pragnąc stworzyć dzieciom i rodzinom ukraińskim warunki do życia, na jakie zasługują.

Tworzymy świetlicę i ośrodek edukacyjny, który zapewni dzienną opiekę dzieciom i młodzieży, a rodzicom da wytchnienie w trudnym czasie, w którym muszą zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Dysponujemy lokalem o powierzchni ponad 80 m2 (z 3 salami, kuchnią, WC, zapleczem i poczekalnią) zlokalizowany w Warszawie na pograniczu Śródmieścia i Mokotowa, w dogodnej komunikacyjnie okolicy.

Pragniemy w nim stworzyć miejsce, które będzie służyło rodzinom szukającym ludzi, którym z zaufaniem mogą powierzyć opiekę nad swoimi dziećmi. Uruchomimy miejsce, w którym zapewnimy: - świetlicę dla 25 dzieci i młodzieży ukraińskiej z osobami mówiącymi w języku ukraińskim i polskim, w której mogłyby one spędzać dzień i popołudnia, - codzienne posiłki dla dzieci w postaci obiadów i podwieczorków, - udostępnimy kuchnię rodzicom/opiekunom, by mogli tam spędzać czas i wspólnie się integrować, - zorganizujemy w tej przestrzeni korepetycje, zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe, - zapewnimy opiekę psychologiczną i pedagogiczną.

Działamy od 2019 roku, organizując czas wolny dzieci i młodzieży z Warszawy i Bydgoszczy, prowadzimy zajęcia pozalekcyjne oraz konkursy. Od uruchomienia naszej działalności z różnych przez nas prowadzonych działań skorzystało ponad 600 osób. Mamy 9-osobowy zespół, który tworzą pasjonaci - harcerze, przyjaciele dzieci, młodzieży, osoby pracujące z nimi z zamiłowaniem i pasją. Szczególnie w tym czasie, uważamy, że my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie miejsc umożliwiających rozwój najmłodszym. Dzieci i młodzież rozwijają się wówczas, gdy ich otoczenie sprzyja pobudzaniu kreatywności oraz gdy mają zapewnioną opiekę osoby, której mogą zaufać.

Darowizny zostaną przeznaczone na pilne oraz długofalowe potrzeby związane z ośrodkiem. Dzięki nim zakupimy bieżące produkty, takie jak obiady dla dzieci i młodzieży, artykuły spożywcze na potrzeby posiłków, lodówkę a także na opiekę psychologiczną, pedagogiczną czy pomoc w nauce języka polskiego. Zbieramy także gry planszowe i zabawki - szczegóły zbiórki: https://kolejnaciebie.pl/zbiorka-dla-osrodka/

Dużo pokoju i miłości. Wspólnie zapewnimy im bezpieczeństwo. Z serca dziękujemy za Waszą pomoc!

Follow important fundraisers