Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.pl

Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.pl

Typ Charity organisation

Lokalizacja Ząbki, mazowieckie

Jesteśmy po to, by pomagać wszystkim, którzy potrzebują wsparcia. Choć nie da się stworzyć społeczeństwa, w którym wszyscy będą mieli równe szanse, robimy wszystko, by ulżyć w trudnościach i cierpieniu tym, o których świat zapomina. Pomagamy ubogim w Polsce, a także w Afryce, Ameryce Południowej i w Europie Wschodniej.  Przedłużeniem naszych rąk są misjonarze i wolontariusze pracujących wśród ubogich i chorych na całym świecie.    

Zbieramy środki dla osób dotkniętych katastrofami, klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi oraz epidemiami. Organizujemy dla nich także wsparcie psychologiczne i duchowe.

Pomagamy w zakupie sprzętu medycznego dla krajów Globalnego Południa.
Organizujemy wsparcie finansowe oraz rzeczowe przeznaczane na projekty realizowane przez misjonarzy.
 
Propagujemy działalność misyjną Kościoła. Informujemy o aktualnym stanie misji poprzez inicjowanie wystaw, projekcji, konferencji, warsztatów i wszelkich innych temu służących rodzajów aktywności.
 
Prowadzimy archiwum dotyczące wyjazdów misjonarzy oraz wolontariuszy.
 
Współpracujemy z administracją państwową oraz osobami prawnymi i fizycznymi, które wyrażają chęć wspólnej realizacji  naszych celów.