Serce dla Michalinki

Paweł Niewczas
organizator skarbonki
Podaruj kawałek serduszka Michalince

Wsparli

5 zł

Anonymous

5 zł

Anonymous

5 zł

Anonymous

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
20%
20 zł Supported by 4 people CEL: 100 ZŁ