Pomagajmy razem!!!!

Zbieram na działalność statutową Stowarzyszenia Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, które zajmuje się szeroko pojętą edukacją i rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Do działań statutowych Stowarzyszenia należą:

  1. Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju szkolnictwa specjalnego.
  2. Wspieranie i promowanie nowatorskich form i metod pracy dydaktyczno wychowawczej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
  3. Wszechstronna pomoc osobom upośledzonym umysłowo, ich rodzinom i opiekunom.
  4. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy osób niepełnosprawnych.
  5. Popularyzowanie zagadnień dotyczących możliwości zarobkowania i ogólnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie.
  6. Zapobieganie izolacji społecznej ludzi o obniżonym poziomie intelektualnym.
  7. Zorganizowanie banku danych na temat upośledzenia umysłowego, form, a także metod wprowadzania do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób nim dotkniętych w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.
Pomagajmy razem! Każda darowana złotówka jest szansą na pełną rehabilitację kolejnego dziecka!
Darowizny trafiają bezpośrednio do
0%
0 zł Supported by 0 people CEL: 1,000 ZŁ