Fundacja SOS DLA ŻYCIA

Fundacja SOS DLA ŻYCIA

Typ Charity organisation

Lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

  • 1. Niesienie pomocy osobom, które ucierpiały na skutek działań wojennych.
  • 2. Niesienie pomocy: osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami oraz oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne.
  • 3. Niesienie pomocy osobom biednym i pokrzywdzonym oraz instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej.
  • 4. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
  • 5. Udzielanie pomocy szpitalom, placówkom medycznym, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
  • 6. Wspieranie działań mających na celu ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
  • 7. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia kultury i oświaty.
  • 8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Supporters

Loading...