Zbiórka na sprzęt do dezynfekcji dla poznańskich służb!

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań-Głuszyna jest jedną z 5 jednostek działających na terenie miasta Poznania. Od 2015 działamy w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Co roku odnotowujemy ponad 130 interwencji na terenie miasta oraz powiatu poznańskiego. Czynnie uczestniczymy w działaniach prewencyjnych organizowanych przez Urząd Miasta, Komendę Miejską PSP w Poznaniu a także placówki oświatowe. W ubiegłym roku oddano nam do użytku nowy budynek strażnicy a na początku bierzącego roku dotarł do naszej jednostki nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Dla mieszkańców służymy pomocą 24/7. Nigdy nie odmówimy pomocy. Naszym motto jest "Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek". Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która już liczy ponad 20 młodych osób w wieku 8-17 lat. Nasi strażacy, by móc bezbłędnie i jak najlepiej wykonywać swoją pracę, ćwiczą i doskonalą się pod okiem kolegów z Państwowej Straży Pożarnej. Nasz obecny sprzęt medyczny, który niejednokrotnie pomagał ofiarom wypadków i katastrof jest wysłużony i wymaga wymiany na nowy. Dlatego, zwracamy się do Państwa o wsparcie i pomoc w uzbieraniu środków na ten cel. Koszt takiego zestawu to blisko 7 tysięcy złotych. 

Wsparli

100 zł

Maciej Mazur

50 zł

Edyta S.

25 zł

Jakub Staszewski

100 zł

M. Z. Bocian

20 zł

Beata Bartkowiak

2 005,51 zł

Anonymous

Show more

Darowizny trafiają bezpośrednio do
35%
2,480.51 zł Supported by 11 people CEL: 7,000 ZŁ