Szczotka, pasta...

Zbieramy na szczoteczki i pasty do zębów dla naszych dzieci w Foyer St. Dominiqe.

Wsparli

10 zł

Anonymous

10 zł

Anonymous

15 zł

Anonymous

Darowizny trafiają bezpośrednio do:
13%
35 zł Supported by 3 people CEL: 255 ZŁ