Fundacja dla Wolności

Fundacja dla Wolności

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja dla Wolności to niezależna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie. Działamy od 2004 r. Naszym celem jest wspieranie otwartego społeczeństwa w sprawiedliwym państwie, szanującym na równi wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci czy wyznania.

W centrum naszych zainteresowań są cudzoziemcy i to do nich adresujemy najważniejsze działania. Uważamy, że stosunek do przyjezdnych jest miarą naszego człowieczeństwa. Promujemy różnorodność kultur i światopoglądów. Działamy też na rzecz integracji i podniesienia szans innych grup zagrożonych wykluczeniem.

Integracja
Coraz więcej osób na całym świecie, z różnych powodów, szuka nowego domu. Ich prawidłowe funkcjonowanie w nowym kraju utrudniają bariery kulturowe, językowe, prawne i psychologiczne. W Fundacji staramy się pomagać tym najsłabszym – dzieciom uchodźców. Nasze działania zostały opracowane tak, by w kompleksowy sposób wzmocnić ich potencjał, poczucie bezpieczeństwa i szanse na prawidłowy rozwój.

Sport
Aktywność fizyczna to jedno z najbardziej niedocenianych narzędzi zmiany społecznej. Sport pełni ważną rolę kulturową i daje poczucie przynależności. Wspólna pasja, emocje i uniwersalne reguły tworzą naturalne warunki do łączenia ich z działaniami wychowawczymi. W Fundacji wykorzystujemy przede wszystkim piłkę nożną do przełamywania uprzedzeń i szukania wspólnego języka dla różnych grup. W naszych działaniach akcentujemy zasady fair play i pokazujemy sposoby przeciwdziałania dyskryminacji.

Edukacja międzykulturowa
Kluczowym warunkiem powodzenia naszych działań jest stosunek społeczeństwa przyjmującego do migrantów i innych mniejszości. Dlatego kładziemy duży nacisk na edukację międzykulturową. Włączamy Polaków we wspólne działania na rzecz migrantów, ale też uczymy lokalnych liderów, wychowawców i trenerów jak zmieniać swoje otoczenie, by sprzyjało tolerancji i integracji. Projekty edukacyjne Fundacji w dużej mierze adresowane są też do dzieci i młodzieży. W trakcie warsztatów, wolontariatu, wymian międzynarodowych i innych programów nabywają kompetencji do życia we współczesnym wielokulturowym świecie.