Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w IPCZD

Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w IPCZD
2 Stałych Pomagaczy
Anonimowa Pomagaczka
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja „Nasze Dzieci” przy Kl. Onk. w IPCZD powstała w grudniu 2005 roku. Wśród założycieli są rodzice, których dzieci przeszły leczenie onkologicznie, a także osoby, które same w dzieciństwie chorowały na nowotwór. Obecnie z fundacją współpracuje grupa ok. trzydziestu wolontariuszy.

Prezesem fundacji jest aktorka Ewa Gorzelak – Dziduch, której synek w latach 2003-2005 był leczony na nowotwór. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi rodzicami, niosąc im nadzieję.

Od 7 listopada 2007r. fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Jako organizacja pozarządowa prowadzi działalność charytatywną  finansowaną z wpłat 1% podatku i darowizn.

Celem działania Fundacji jest pomoc dzieciom dotkniętym chorobą     nowotworową oraz ich rodzinom.                 

Działalność Fundacji obejmuje m.in.:

1. Pomoc rodzicom.

WIZYTY NA ODDZIALE – wolontariusze fundacji przychodzą regularnie na oddział, aby rozmawiać, słuchać, służyć radą i pomagać w rozwiązywaniu problemów.

REFUNDACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM – rodzice mają możliwość otworzenia subkonta dla swojego dziecka. Zgromadzone środki umożliwiają refundację dodatkowych kosztów wynikających z powodu przewlekłej choroby dziecka. Fundacja nie pobiera prowizji od darowizn wpłacanych dla naszych podopiecznych.

POMOC SOCJALNA – wsparcie najbardziej potrzebujących rodzin (m.in. zakup leków, materiałów opatrunkowych, żywności i odzieży). Finansowanie kosztów pobytu (noclegu) rodzica/opiekuna przy dziecku podczas pobytu w szpitalu czy w przyszpitalnym hotelu.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN W ŻAŁOBIE - 10 grudnia 2006 odbyło się pierwsze spotkanie takiej grupy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Każdego roku w drugą niedzielę grudnia (wspólnie z The Compassionte Friends ) organizujemy Dzień Palenia Świec. Uroczystość ta ma na celu uczczenie pamięci dzieci, które odeszły i zjednoczenie osieroconych rodzin.

2. Umilanie i urozmaicanie dzieciom pobytu na oddziale.

       Chcielibyśmy, aby mali pacjenci zapamiętali z okresu leczenia nie tylko ból i złe samopoczucie, ale także miłe chwile. Aby było to możliwe, uruchomiliśmy następujące projekty:

  ARTYSTYCZNE SOBOTY – W każdą sobotę grupa naszych wolontariuszy prowadzi na oddziale warsztaty plastyczne.

  IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE – co najmniej raz w miesiącu organizujemy dużą oddziałową imprezę, na zakończenie której dzieci otrzymują upominki.

  URODZINOWA NIESPODZIANKA – organizujemy przyjęcia dzieciom, które w dniu swoich urodzin przebywają na oddziale. Jest tort, prezent, dużo uśmiechu i wspaniała zabawa.

  WYCIECZKA ZE SZPITALA – dzieci podczas radioterapii przebywają na oddziale  sześć tygodni. To głównie z myślą o nich, aby zagospodarować wolne popołudnia, organizujemy wycieczki do kina, teatru, muzeum, na plan serialu, place zabaw itp. 

  WIZYTY ZNANYCH LUDZI – zapraszamy na oddział aktorów, piosenkarzy, podróżników, sportowców itp. Każde dziecko po takim spotkaniu otrzymuje od nas swoje zdjęcie z gościem, opatrzone imienną dedykacją i autografem.

3. Wakacje.

 WAKACYJNA KROPLA SZCZĘŚCIA – od 2006r. organizujemy dwutygodniowe kolonie dla dzieci będących po leczeniu lub w ostatniej jego fazie. Koloniści przebywają pod opieką przeszkolonych wolontariuszy oraz  personelu medycznego (lekarz i pielęgniarka z oddziału). Wakacje takie są niezmiernie ważne, dzieci choć na chwilę wracają do normalnego życia i zapominają o swojej chorobie. Ponownie z beztroskim uśmiechem patrzą na świat.

4. Zakupy celowe

Dzięki naszym darczyńcom mamy możliwość wyposażania Kliniki Onkologii m.in. w sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, komputerowy, AGD (pomieszczenia socjalne dla rodziców). Finansujemy również leki przeciwgrzybicze dla poszczególnych pacjentów.

5.Plac Zabaw

Opieka nad wybudowanym w 2010r. przez fundację nowoczesnym, przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych placem zabaw dla dzieci leczących się w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” znajdującym się na terenie szpitala.

2 Stałych Pomagaczy
Anonimowa Pomagaczka
10 zł miesięcznie