Fundacja Orla Straż

Fundacja Orla Straż
5 Stałych Pomagaczy
Adam Myślicki
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Bojano, pomorskie

Fundacja Orla Straż wspiera ofiary terroryzmu na Bliskim Wschodzie. Pomagamy ludziom bezpośrednio dotkniętym tragedią: rodzinom wykupionym z niewoli, wysiedleńcom, rodzinom żołnierzy chroniących ludność cywilną, wdowom oraz dzieciom po zabitych żołnierzach. Pomagamy w realizacji małych, celowych projektów pozwalających na powrót do normalnego życia po wojnie: wyposażamy szkoły, wspomagamy rodziny przesiedleńców, otwieramy miejsca pracy dla powracających uchodźców, organizujemy naukę zawodu dla kobiet wykupionych z niewoli ISIS oraz zajęcia dla ich dzieci. Dodatkowo wspieramy legalne, lokalne jednostki obrony cywilnej i wojska chroniące cywili (kupno żywności, łączności, wyposażenie oraz szkolenia medyczne). Od niedawna współprowadzimy stacjonarny ośrodek edukacyjno - terapeutyczny dla wdów i sierot z obozu dla przesiedleńców w miejscowości Khanke.

Pomogli

Ładuję...

5 Stałych Pomagaczy
Adam Myślicki
50 zł miesięcznie