Fundacja Przyszłość dla Dzieci

Fundacja Przyszłość dla Dzieci

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom, przede wszystkim tym, które wymagają kosztownego leczenia i rehabilitacji, na które nie stać ich rodziców.

Organizujemy pomoc materialną dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, z domów dziecka oraz tych, które wskutek zdarzeń losowych znalazły się w krytycznej sytuacji finansowej.

Wiemy, że dzieci są różne - ciekawskie, rozbiegane, pełne energii. Są i takie, które wymagają leczenia i rehabilitacji i takimi właśnie staramy

się opiekować. W tej chwili mamy ponad 150 podopiecznych.

Nasza pomoc polega na wspieraniu finansowym badań, zabiegów, operacji, jak również leków, urządzeń (m.in. pompy do podawania chemioterapii czy insulinowe), kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych.

W ramach wielu naszych akcji organizujemy również m.in. mecze charytatywne, wspólne dekorowanie ozdób choinkowych, które wystawiamy później na naszych aukcjach charytatywnych.