Your browser is out-of-date and some of the website features may not work properly.

Update your browser to use this website in a safer, faster and easier way.

Update your browser

On siepomaga.pl we use cookies and similar technologies (own and from third parties) for the purpose of, among others, the website proper performance, traffic analysis, matching fundraisers, or the Foundation website according to your preferences. Read more Detailed rules for the use of cookies and their types are described in our Privacy Policy .

You can define the preferences for storing and accessing cookies in your web browser settings at any time.

If you continue to use the siepomaga.pl portal (e.g. scroll the portal page, close messages, click on the elements located outside messages) without changing privacy-related browser settings, you automatically give us the consent to letting us and cooperating entities use cookies and similar technologies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings.

Lena Warszawska

Lena Warszawska, 7 years old

Lena Warszawska, 7 years old

Mózgowe porażenie dziecięce, niedowład spastyczny, padaczka
Zduńska Wola, łódzkie

Każdy dzień jest walką Lenki o przyszłość!

Już w pierwszych chwilach życia Lena musiała podjąć dramatyczną walkę. Chwilę po przyjściu na świat jej stan był krytyczny. U dziewczynki wystąpiło niedokrwienie i niedotlenienie mózgu, wylewy wewnątrzkomórkowe i infekcja wewnątrzmaciczna. Kiedy Lenka skończyła roczek, zdiagnozowano u niej mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe i niedowład spastyczny. Rozpoczęła się walka dziewczynki o jak największą samodzielność. Po dwóch latach u Leni pojawił się również pierwszy atak padaczki. Rozpoczęło się leczenie dziewczynki, które w 2020 roku pokrzyżowała pandemia Covid-19. Podczas jednej z konsultacji ortopedycznych okazało się, że Lenka potrzebuje pilnej operacji, a po niej dalszego leczenia oraz rehabilitacji. Wasze nieustające wsparcie zapewnia dziewczynce dostęp do stałej opieki medycznej oraz umożliwia kontynuowanie terapii!

My finished fundraisers:

Lena Warszawska
13 992,00 zł
160 donors
14.12.2020 - 18.02.2021

Operacja odseparowania tkanek miękkich od kości

13 992,00 zł

Operacja odseparowania tkanek miękkich od kości

Help me promote this fundraiser

Follow important fundraisers