Fundacja Happy Kids

Fundacja Happy Kids
1 Stały Pomagacz
Marat KJ
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja "Happy Kids" zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem Rodzinnych Domów Dziecka oraz wspieraniem i propagowaniem idei rodzicielstwa zastępczego. Jest jedną z organizacji pozarządowych działających głównie w Polsce centralnej, jednak ze względu moc oddziaływania nabiera rozmachu ogólnopolskiego.  Została zarejestrowana 30 września 2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, a   od 7 grudnia 2004 roku posiada status OPP.

Zgodnie z nazwą „HAPPY KIDS” oraz przesłaniem Janusza Korczaka: „bez szczęśliwego  dziecięctwa całe życie jest kalekie”” działa na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Stworzyła dotąd 17 Rodzinnych Domów Fundacji "Happy Kids" (w tym już 10 Domów w samej Łodzi; kolejne znajdują się w powiecie zgierskim: w Zgierzu i Ozorkowie, w powiecie wieruszowskim: w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach, w powiecie piotrkowskim: w Sulejowie i Czarnocinie). Rodzinny dom w Sokolnikach powstał również dzięki  POMAGACZOM z SIEPOMAGA, którym gorąco DZIĘKUJEMY. 

Jako organizacja pozarządowa Fundacja „Happy Kids” jest odpowiedzią na problemy dzieci, które straciły wiarę w świat dorosłych. Wszystko za sprawą  rodziców biologicznych, którzy nie zdali egzaminu z rodzicielstwa. Określenie „biologiczni” chyba najtrafniej oddaje rolę, jaką spełnili wobec dzieci, powołując je na świat i jednocześnie zwalniając się z wszelkich obowiązków.

 Rodzinne Domy Fundacji powstają głównie z myślą o licznych rodzeństwach, tak aby zachować naturalną strukturę rodziny i jednocześnie stworzyć nową jakość pod okiem „rodziców na zastępstwo”. Praca w charakterze rodzica zastępczego działa trójtorowo: współpraca z rodzicami biologicznymi, tak aby dziecko wróciło do rodziny naturalnej, która wyszła z kryzysu; współpraca z ośrodkami adopcyjnymi, tak aby dziecko trafiło do zupełnie nowej rodziny, tzw. adopcyjnej; codzienna praca i współpraca, tak aby dziecko  odbudowało wiarę w świat dorosłych i nabrało wiary w siebie i swoją moc sprawczą. Wiąże się to z samodzielnością, do której nieuchronnie zmierza każdy wychowanek po osiągnięciu pełnoletności.

Fundacja promuje ideę rodzicielstwa zastępczego zgodnie z przesłaniem Janusza Korczaka-pedagoga wszech czasów- „Bez szczęśliwego dziecięctwa całe życie jest kalekie.” 

Realizuje również inne ciekawe projekty społeczne jak akcja PRZYSTANEK "HAPPY BUS", który dedykowany jest dzieciom z terenów wiejskich, niewyjeżdżającym na wakacje. Dzieci bezpiecznie bawią się, edukują i wypoczywają pod okiem wolontariuszy z Polski i zagranicy.

Wspierając Fundację "Happy Kids", włączasz się w działania pod hasłem: DZIECI TO NASZ ZBIOROWY OBOWIĄZEK.

1 Stały Pomagacz
Marat KJ
20 zł miesięcznie