Fundacja Happy Kids

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja "Happy Kids" zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem Rodzinnych Domów Dziecka oraz wspieraniem i propagowaniem idei rodzicielstwa zastępczego. Jest jedną z organizacji pozarządowych działających głównie w Polsce centralnej, jednak ze względu moc oddziaływania nabiera rozmachu ogólnopolskiego.  Została zarejestrowana 30 września 2002 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym, a   od 7 grudnia 2004 roku posiada status OPP.

Zgodnie z nazwą „HAPPY KIDS” oraz przesłaniem Janusza Korczaka: „bez szczęśliwego  dziecięctwa całe życie jest kalekie”” działa na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie. Stworzyła dotąd 17 Rodzinnych Domów ( pięć w Łodzi, w powiecie zgierskim: w Zgierzu i Ozorkowie, w powiecie wieruszowskim: w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach, w powiecie piotrkowskim: w Sulejowie i Czarnocinie oraz dwa w Wałbrzychu). Rodzinny dom w Sokolnikach powstał również dzięki  POMAGACZOM z SIEPOMAGA, którym gorąco DZIĘKUJEMY. 

Jako organizacja pozarządowa Fundacja „Happy Kids” jest odpowiedzią na problemy dzieci, które straciły wiarę w świat dorosłych. Wszystko za sprawą  rodziców biologicznych, którzy nie zdali egzaminu z rodzicielstwa. Określenie „biologiczni” chyba najtrafniej oddaje rolę, jaką spełnili wobec dzieci, powołując je na świat i jednocześnie zwalniając się z wszelkich obowiązków.

 Rodzinne Domy Fundacji powstają głównie z myślą o licznych rodzeństwach, tak aby zachować naturalną strukturę rodziny i jednocześnie stworzyć nową jakość pod okiem „rodziców na zastępstwo”. Praca w charakterze rodzica zastępczego działa trójtorowo: współpraca z rodzicami biologicznymi, tak aby dziecko wróciło do rodziny naturalnej, która wyszła z kryzysu; współpraca z ośrodkami adopcyjnymi, tak aby dziecko trafiło do zupełnie nowej rodziny, tzw. adopcyjnej; codzienna praca i współpraca, tak aby dziecko  odbudowało wiarę w świat dorosłych i nabrało wiary w siebie i swoją moc sprawczą. Wiąże się to z samodzielnością, do której nieuchronnie zmierza każdy wychowanek po osiągnięciu pełnoletności.

Fundacja promuje ideę rodzicielstwa zastępczego zgodnie z przesłaniem Janusza Korczaka-pedagoga wszech czasów- „Bez szczęśliwego dziecięctwa całe życie jest kalekie.” 

Realizuje również inne ciekawe projekty społeczne jak akcja PRZYSTANEK "HAPPY BUS", który dedykowany jest dzieciom z terenów wiejskich, nie wyjeżdżającym na wakacje. Dzieci bezpiecznie bawią się, edukują i wypoczywają pod okiem wolontariuszy z Polski i zagranicy.

Wspierając Fundację "Happy Kids", właczasz się w działania pod hasłem: DZIECI TO NASZ ZBIOROWY OBOWIĄZEK.