Razem dla sierot z objętej wojną Ukrainy

Fundacja Happy Kids

Razem dla sierot z objętej wojną Ukrainy

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0187807
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz
Cel zbiórki:

Ewakuacja dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych z Ukrain

Zgłaszający zbiórkę: Fundacja Happy Kids
Fundacja Happy Kids
Pomoc społeczna
Rozpoczęcie: 28 Lutego 2022

Opis zbiórki

W trosce o zachowanie życia i zdrowia dzieci, wobec trwającej wojny w Ukrainie, Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids, we współpracy z Miastem Łódź, podjęła akcję ratowania najbardziej bezbronnych ofiar: dzieci z domów dziecka i pieczy zastępczej.

Akcją ewakuacyjną sierot z domów dziecka, rodzin zastępczych i innych form pieczy zastępczej z Ukrainy do Polski, koordynuje Aleksander Kartasiński - Prezes Fundacji Happy Kids i  Społeczny Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej ds. kontaktów z władzami ukraińskimi w sprawie organizacji opieki nad dziećmi ukraińskimi w Łodzi.

Fundacja Happy Kids


Fundacja Happy Kids prowadzi ewakuację młodych uchodźców w ścisłej współpracy z Departamentem Ochrony Praw Dziecka i Adopcji Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej. Nasza organizacja razem z Miastem Łódź koordynuje relokację uchodźców na terenie całego kraju w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Od początku wojny uratowaliśmy już tysiące podopiecznych (w tym z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami) wraz z ich opiekunami: m.in. z Charkowa, Chersonia, Lwowa, Kijowa,  Odessy, Połtawy, Wołynia, Żytomierza. Najmłodsi z ocalonych nie ukończyli roku życia. To wciąż kropla w morzu potrzeb. Sytuacja dzieci w domach dziecka i pieczy zastępczej w Ukrainie jest wyjątkowo krytyczna. 

Fundacja Happy Kids


Intensywność działań zbrojnych i okrucieństwo rosyjskiego agresora wobec ukraińskiej  ludności cywilnej powodują, że nasze działania skupiają się na uratowaniu jak największej liczby dzieci- w możliwie najkrótszym czasie.  Równolegle pozyskujemy także miejsca,  które spełniają godne warunki lokalowe, dostosowane do potrzeb ewakuowanych grup dzieci, 

Bezpieczną przystań  i opiekę znajdują w Rodzinnych Domach Dziecka Fundacji Happy Kids, rodzinach zastępczych, domach dziecka na terenie Łodzi oraz innych samorządów z całej Polski, które oferują pomoc. 

Fundacja Happy Kids

Przekazane darowizny zostaną przeznaczone na potrzeby zarówno natychmiastowe - transportu, wyżywienia, środków czystości, ubrań, jak i na długofalowe działania zmierzające do kompleksowej opieki nad ofiarami wojny m.in. specjalistyczne leczenie medyczne, terapię psychologiczną czy opiekę prawną. 


Ratujmy razem życia w potrzebie. 


Z serca dziękujemy za każde wsparcie. 

Wpłać wysyłając SMS

Numer 75365
Treść 0187807
Koszt 6,15 zł brutto (w tym VAT)
Wyślij SMS teraz

Obserwuj ważne zbiórki