Fundacja Laboratorium Marzeń

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

"Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości."

Camara Helder

MISJA FUNDACJI:

Całościowe systemowe wsparcie rodzin z dziećmi wymagającymi szczególnego rodzaju opieki i pomocy w prawidłowym rozwoju.

WIZJA FUNDACJI:

Jesteśmy organizacją, która za swój cel obrała objęcie opieką rodziny z najmniejszymi i najbardziej potrzebującymi dziećmi. Mamy świadomość, że dzieci takie po opuszczeniu oddziałów neonatologicznych i pediatrycznych borykają się z wieloma wyzwaniami rozwojowymi i zdrowotnymi, często potrzebując wielospecjalistycznego wparcia przez całe swoje życie.

Dostępne wsparcie oferowane przez instytucje państwowe z naszych informacji oraz osobistego doświadczenia jest niewystarczające, a często niestety także niedostępne. Z drugiej strony oczywistym jest, w świetle dostępnych badań i opracowań naukowych, że im wcześniej podejmie się szeroko zakrojoną terapię, rehabilitację i stymulację rozwojową dziecka, jak również, udzieli się rodzinie jako całości wsparcia w trudnych chwilach, tym lepiej dzieci i ich rodziny funkcjonują społecznie. Wiele z przedwcześnie urodzonych dzieci  oraz tych, które borykają się z trudnym startem, ma szansę na zdrowe życie i na prawidłowy rozwój. I o to chcemy dbać i to chcemy jako Fundacja umożliwiać. Dlatego chcemy stworzyć miejsce przyjazne całej rodzinie, które obejmie opieką nie tylko dziecko, ale też jego najbliższych. Chcemy zadbać nie tylko o pomoc medyczną i edukacyjną, ale także zapewnić wsparcie dla całego systemu rodzinnego. Uważamy, że rodzina to całość i jako taka w całości zasługuje na zainteresowanie i troskę.

Ale chcemy też uświadamiać, edukować i wyposażać w niezbędne umiejętności środowiska profesjonalistów oraz szeroko rozumiane społeczeństwo. Tak, aby rodziny z dziećmi o tak specyficznych potrzebach spotykały się ze zrozumieniem, pomocą i życzliwością.

Postanowiliśmy sobie za cel ambitne zadanie. Chcemy spełniać dziecięce marzenia. One bywają czasem mniejsze, czasem większe, ale każde z nich jest ważne dla tego, który o czymś śni. Dzieci, które obejmujemy jako Fundacja swoją opieką, mają marzenia zwyczajne, ale ogromnie ważne. O czym śnią?

O zdrowiu, bo czasami jest tak, że jedyny świat, którego doświadczają to ten, który widzą za oknem. Bo nogi nie te, bo nie ma czym oddychać, a z butlą z tlenem jest trudno pójść na spacer, bo nie ma siły w małych nóżkach…

O sprawności, bo tak by się chciało pobiegać za piłką, pojeździć na rowerze, zagrać w klasy albo w gumę…

O przyjaciołach, bo z łóżka w domu trudno poznać rówieśników i nie ma się z kim bawić, a Mama i Tato, chociaż najukochańsi na świecie, no to sami rozumiecie… to nie to samo, co mieć prawdziwego kumpla!

O kolegach na podwórku, bo czasami inna buzia, chociaż roześmiana, chociaż urocza, sprawia, że nikt się nie chce bawić… Bo czasami trudno znieść za głośne dźwięki, albo zrozumieć reguły gry.

Wierzymy jednak, że marzenia się spełniają i robimy wszystko, by spełniło się ich jak najwięcej.