Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, z siedzibą we Wrocławiupróbuje zapełnić luki w polskim systemie służby zdrowia. Działania statutowe realizuje poprzez zbiórki środków pieniężnych, darowizn, nawiązek, odpisów podatkowych itp.  


Współpracujemy z organami administracji państwowej i samorządowej, ośrodkami naukowymi i innymi odpowiednimi placówkami.  

Wspieramy racjonalne wykorzystanie środków materialnych i finansowych, mających na celu rozwój obiektów służby zdrowia.

Refundujemy niezbędny sprzęt, leki i materiały wykorzystywane w procesach leczenia.

Dbamy o stały rozwój kadry medycznej oraz organizujemy niezbędne szkolenia.

Propagujemy działania profilaktyczne oraz uczymy jak uniknąć choroby. 

Szczególnym obszarem naszych zainteresowań jest profilaktyka i leczenie chorób społecznych. Sfera ta obejmuje również szereg czynników psychologicznych. Poczynając od specjalistycznego poradnictwa, kończąc na terapii.   

Pomagamy w procesie rehabilitacji.

Popularyzujemy działalność osób prawnych, które finansowo wspierają realizację zadań statutowych Fundacji.