Fundacja KAWAŁEK NIEBA

Fundacja KAWAŁEK NIEBA
27 Regular Donors
Aleksandra Tołwińska
30 zł monthly
Donate once Create money box

type Charity organization

location Rumia, pomorskie

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ,,Kawałek Nieba'' powstała, aby ratować życie i zdrowie - nasza pomoc trafiła już do wielu tysięcy dzieci i osób chorych poprzez finansowanie operacji medycznych, sprzętu, leków, itd..

- Finansujemy leczenie m.in. nierefundowane np. chemioterapie nowotworów, operacje, lekarstwa, przeszczepy komórek macierzystych, specjalistyczne leczenie różnymi metodami itd. Pomagamy w codziennym leczeniu bardzo wielu dzieci i osób – w kosztach jakie muszą ponosić na leki, opatrunki, sprzęt medyczny, badania, rehabilitacje – dzięki temu mogą pokonywać choroby. 

- Zakładamy bezpłatne subkonta na pomoc dzieciom i osobom chorym

- Na prośbę rodziców dzieci lub osób chorych szukamy drogi leczenia m.in. otworzyliśmy drogę dla polskich dzieci do protonoterapii, leczymy dzieci z guzami mózgu, siatkówczakiem, neuroblastomą i innymi nowotworami, wadami serca, malformacjami i wiele innych chorób. Udało się uratować życie dzieci np. poprzez zakwalifikowanie ich do klinik zagranicznych i finansowanie leczenia

- Ratowane jest też m.in. życie osób cierpiących na nowotwory tkanek miękkich np. trzustki, wątroby, nerek i innych narządów poprzez nierefundowane zabiegi NanoKnife dzięki temu, że nasza Fundacja podpisała pierwszą w Polsce 3-stronną umowę i wprowadziła to leczenie do szpitala publicznego – Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

- Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką i wszystkie środki przeznacza na pomoc

- Pomagamy również dzieciom najuboższym – sfinansowaliśmy już ponad 35.000 posiłków w szkołach dla dzieci niedożywionych

Przykłady działań są opisane na stronie Fundacji http://www.kawalek-nieba.pl/ m.in. w zakładce „Leczenie dzieci” oraz „Aktualności”. Kilkoro z dzieci jest przedstawionych ze zdjęciami na stronie Fundacji w zakładce „Apele-dzieci”. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, czyli można na pomoc dzieciom przekazywać 1% podatku. Ma też zgodę Ministra Administracji i Cyfryzacji na zbiórki publiczne. 

- Oprócz powyższych działań pomagamy też dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy, a także bardzo często dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc w rodzinie - prowadzimy akcję "Pogotowie Dziecięce’’ i wiele innych działań. 

                                                       

27 Regular Donors
Aleksandra Tołwińska
30 zł monthly