Fundacja ISKIERKA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

FUNDACJA ISKIERKA NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

O Fundacji

Fundacja ISKIERKA jest organizacją pożytku publicznego realizującą projekty na rzecz dzieci z chorobą nowotworową głównie z czterech ośrodków onkologicznych w Chorzowie, Katowicach, Rzeszowie i Zabrzu. Fundacja swoje działania realizuje od 2006 roku, stale podnosząc jakość życia chorych dzieci i ich rodzin oraz angażując różnorodne środowiska w działania pomocowe.

Obecnie pod opieką fundacji znajduje się ponad 500 podopiecznych, w trakcie i po leczeniu onkologicznym, kiedy wymagają różnych form rehabilitacji.

Do najważniejszych działań fundacji należą:

- wsparcie socjalne podopiecznych i ich rodzin poprzez prowadzenie subkont, na których można gromadzić środki do sfinansowania wydatków związanych z chorobą dziecka,

- zapewnienie wsparcia psychologicznego dla rodzin dotkniętych chorobą nowotworową dziecka,

- zakup lekarstw i sprzętu medycznego ratujących zdrowie i życie podopiecznych,

- organizowanie projektów integracyjnych jak: bale, pikniki, obozy i wycieczki dla podopiecznych i ich rodzin,

- cykliczne prowadzenie warsztatów arte terapeutycznych na oddziałach onkologii dziecięcej,

- pomoc rodzinom w organizacji wyjazdu za granicę, by tam podjąć leczenie,

- organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz wsparcia podopiecznych,

- remonty i doposażenie oddziałów szpitalnych, by zwiększyć komfort pobytu jak i zapewnić lepsze warunki leczenia podopiecznych fundacji.

Wszystkie działania realizujemy z pasją i dbając o jakość obsługi naszych podopiecznych. Działamy niekonwencjonalnie, przełamujemy schematy i pokazujemy, że pomagać można na wiele sposobów, a każde wsparcie ma znaczenie.

Zachęcamy do wsparcia.