Fundacja Kiabakari

Fundacja Kiabakari
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Jesteśmy nienastawioną na zysk organizacją pozarządową, stworzoną przez profesjonalistów różnych dziedzin, realizującą zadania sfery pożytku publicznego związanych z działalnością charytatywną, wychowawczą, pomocową i humanitarną na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się.   Prowadzimy działania na rzecz wychowania lokalnych wspólnot w postawie tolerancji, wzajemnego poznania, szacunku, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych grup etnicznych, kultur i tradycji.   Staramy się podnosić poziom edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się.   Nasi wolontariusze pracują na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększania dostępu do opieki zdrowotnej lokalnych społeczeństw.   Działamy na rzecz poprawy pozycji społeczno-ekonomicznej młodzieży i dorosłych z najuboższych warstw społecznych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet.   Kiabakari to nazwa niewielkiej afrykańskiej wioski, w której od ponad 30 lat mieszka i pracuje polski misjonarz, ks. Wojciech Kościelniak, jeden z założycieli Fundacji.   Kierowani jego wizją chcemy pomagać tak, by rzeczywiście przynosiło to wymierny skutek, aby konkretną pomoc otrzymywały konkretne osoby oraz, aby rozpoczęte przez nas projekty mogły istnieć i rozwijać się samodzielnie przy wsparciu lokalnych wspólnot, a nie być tylko jednorazową akcją.    

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie