Fundacja Kiabakari

Fundacja Kiabakari

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Jesteśmy nienastawioną na zysk organizacją pozarządową, stworzoną przez profesjonalistów różnych dziedzin, realizującą zadania sfery pożytku publicznego związanych z działalnością charytatywną, wychowawczą, pomocową i humanitarną na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się.   Prowadzimy działania na rzecz wychowania lokalnych wspólnot w postawie tolerancji, wzajemnego poznania, szacunku, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych grup etnicznych, kultur i tradycji.   Staramy się podnosić poziom edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się.   Nasi wolontariusze pracują na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększania dostępu do opieki zdrowotnej lokalnych społeczeństw.   Działamy na rzecz poprawy pozycji społeczno-ekonomicznej młodzieży i dorosłych z najuboższych warstw społecznych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet.   Kiabakari to nazwa niewielkiej afrykańskiej wioski, w której od ponad 30 lat mieszka i pracuje polski misjonarz, ks. Wojciech Kościelniak, jeden z założycieli Fundacji.   Kierowani jego wizją chcemy pomagać tak, by rzeczywiście przynosiło to wymierny skutek, aby konkretną pomoc otrzymywały konkretne osoby oraz, aby rozpoczęte przez nas projekty mogły istnieć i rozwijać się samodzielnie przy wsparciu lokalnych wspólnot, a nie być tylko jednorazową akcją.