Fundacja ŚWIATŁO

Fundacja ŚWIATŁO
1 Stały Pomagacz
Zuzia Kowalska
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Toruń, kujawsko-pomorskie

Wspieramy osoby chore i niepełnosprawne oraz ich rodziny.

Prowadzimy ośrodek opieki dla osób w śpiączce (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji Światło) Promujemy i wspomagamy prace ludzi związanych z tym ośrodkiem.
 
Inicjujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 
Szkolimy i doskonalimy umiejętności personelu medycznego polepszając w ten sposób poziom opieki nad naszymi podopiecznymi.
 
Prowadzimy działania na rzecz integracji środowisk ludzi zdrowych i chorych, którzy na skutek trwałego kalectwa są wyobcowani społecznie.

Pomogli

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Zuzia Kowalska
10 zł miesięcznie