Fundacja VOTUM

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Głównymi celami statutowymi Fundacji Votum jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, w rolnictwie oraz ich rodzinom. Partycypujemy w kosztach zakupu specjalistycznego sprzętu, leków, rehabilitacji. Wspieramy również finansowo i rzeczowo rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialno-bytowej. Wrażliwi na potrzeby najmłodszych wspieramy placówki opiekuńcze, przyłączając się m.in. do obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, czy organizując grudniową akcję „Mikołajki bez mamy”. Podejmujemy działania prewencyjne w zakresie eliminacji niebezpieczeństw grożących najmłodszym w ruchu pieszych. Fundacja Votum współorganizuje prelekcje w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III, w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Od 2009 roku jesteśmy głównym organizatorem Ogólnopolskiej Akcji Krew. Jest to inicjatywa propagująca bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka. Poprzez podnoszenie świadomości społecznej w zakresie krwiodawstwa chcemy umacniać więzi społeczne oparte na zaufaniu i solidarności z potrzebującymi. Ogólnopolska Akcja Krew jest odpowiedzią na niezmienny w okresie wakacyjnym debet krwi w polskich szpitalach i stacjach krwiodawstwa. Terenowy charakter naszej akcji daje możliwość oddania krwi przy okazji zakupów, spotkania z przyjaciółmi i spaceru po mieście. Przychylność i wsparcie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zabezpieczających poszczególne akcje od strony medycznej, jest gwarantem bezpieczeństwa dawców i dostępu do fachowych konsultacji. Dokładamy wszelkich starań, aby osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w pracy lub rolnictwie po czasie bólu i cierpienia odzyskały uśmiech. Szczególnie wrażliwi jesteśmy na tragedie dzieci, które pozostają zupełnie bezbronne wobec wypadku, choroby, czy utraty opiekuna. Naszą ambicją jest skutecznie walczyć o ich normalne i szczęśliwe dzieciństwo.