Fundacja Aby żyć

Fundacja Aby żyć

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Powstaliśmy, aby wspierać wszelkie działania prowadzące do wzrostu profilaktyki, poprawy diagnostyki oraz leczenia chorób infekcyjnych układu nerwowego. Neuroinfekcje są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i młodzieży ze względu na wywołujące je chorobotwórcze bakterie, w tym meningokoki i pneumokoki, oraz wirusy, między innymi wirus kleszczowego zapalenia mózgu i wirusy typu Herpes. Tylko ich szybkie rozpoznanie i leczenie mogą zapobiec tragicznym w skutkach powikłaniom, w tym także przypadkom śmiertelnym.

Nasza Fundacja stara się także szerzyć profesjonalną wiedzę na temat chorób infekcyjnych układu nerwowego. Okazuje się bowiem, że społeczeństwo niewiele wie o tych chorobach, a nagłaśniane przez media zachorowania wzbudzają w ludziach lęk, zamiast pogłębiać wiedzę o neuroinfekcjach. Z tą myślą umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, a także bierzemy aktywny udział w dyskusjach na temat neuroinfekcji, aby mity zastępować rzetelną wiedzą.

Organizujemy także akcje szczepień i kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób neuroinfekcyjnych.

Wspieramy inicjatywy dążące do szerszego rozpowszechniania profilaktyki infekcji oraz placówki zajmujące się zawodowo profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją chorób infekcyjnych dzieci i młodzieży z powikłaniami po schorzeniach neurologicznych.

Dążymy do rozwoju nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób infekcyjnych układu  nerwowego oraz umożliwienia powszechnego do nich dostępu.