FUNDACJA AVE MIŁOŚĆ

FUNDACJA AVE MIŁOŚĆ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

1. Celami Fundacji są:

1)    Ochrona życia i zdrowia dzieci od chwili poczęcia.

2)    Materialne i duchowe wspieranie życia i zdrowia osób starszych oraz dzieci zagrożonych będących w potrzebie – w szczególności dzieci samotnych matek oraz troska o ich godne życie.

3)    Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych wiedzy dotyczącej życia w rodzinie.

4)    Propagowanie wiedzy na temat poszanowanie życia ludzkiego i troski o życie a w szczególności życie dzieci i osób starszych.

5)    Organizowanie aktywnego współuczestnictwa seniorów w niesieniu pomocy dzieciom.

6)     Organizowanie aktywnego współuczestnictwa dzieci w niesieniu pomocy seniorom.

7)     Upowszechnianie wśród młodzieży i młodych małżeństw wiedzy dotyczącej życia w małżeństwie i rodzinie.

8)     Upowszechnianie wśród osób starszych wiedzy na temat sposobów niesienia pomocy dzieciom.

9)     Upowszechnianie wśród dzieci  wiedzy na temat sposobów niesienia pomocy osobom starszym.

10)    Kształtowanie w społeczeństwie szacunku dla dzieci i seniorów.

11)    Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej ochrony poczętego życia, naturalnego planowania rodziny, oraz możliwości wspierania dzieci potrzebujących pomocy.

Wpłaty

Ładuję...