Africa Help

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja zajmuje się  budowaniem  studni głebionwych i punktów pomocy medycznej  w Afryce. Obecnie realizujemy projetky w Tanzanii i w obozie Bidi Bidi  dla uchodźców z Sudanu Południowego położonego na terenie Ugandy.

Uważamy, że woda i zdrowie są kluczowe dla rozwoju mieszkańców Afryki. Aby móc uczyć się i pracować, konieczne jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych takich jak dostęp do wody i higieny. 

Stan wody, którą piją tam ludzie, jest katastrofalny, ludzie nie mają dostępu do wody pitnej, przez co mnożą się choroby wywołane bakteriami i wirusami z wody jeziornej.
Drugim etapem jest  pomoc mieszkańcom Afryki w zdobywaniu wykształcenia potrzebnego im do wykorzystania w ich kraju. Brakuje im pomocy medycznej blisko miejsca ich zamieszkania - blisko tzn. choćby 200 km do najbliższej placówki medycznej. Dlatego kształcimy lekarza i pielęgniarkę. 

Stowrzyliśmy  program edukacyjny dla dzieci z obozu w Bidi Bidi aby po skończeniu szkoły podstawowej, dzieci mogły iść do szkoły średniej. W obozie nie ma szkół średnich gdyż ONZ zaopatrzył dzieci z obozu jedynie w kilka szkół podstawowych, w których klasy liczą po 300 dzieci. W obozie przebywa 300.000,00 mieszkańców z czego 80% to dzieci i młodzież. 

Staramy się wpłynąć na porpawę jakości życia dzieci i młodzieży w miejscach, a których działamy. 

Serdecznie pozdrowienia składa

Anna Walkowiak - prezeska i założycielka Fundacji wraz z podopiecznymi.