Africa Help

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Nasza fundacja powstała w 2017 r. i zajmuje się głównie pozyskiwaniem środków na budowę studni w Afryce - obecnie w Tanzanii. Stan wody, którą piją tam ludzie, jest katastrofalny, ludzie nie mają dostępu do wody pitnej, przez co mnożą się choroby wywołane bakteriami i wirusami z wody jeziornej.
 Pomagamy mieszkańcom Tanzanii w zdobywaniu wykształcenia potrzebnego im do wykorzystania w ich kraju. Brakuje Tanzańczykom pomocy medycznej blisko miejsca ich zamieszkania - blisko tzn. choćby 200 km do najbliższej placówki medycznej. 

Staramy się to zmienić i wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców tego pięknego skądinąd kraju.