Samotna mama walczy z nowotworem. Pomóż wygrać życie!

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 1 455 osób
154 136,82 zł (100%)
Zbiórka na cel
opłacenie nierefundowanej terapii onkologicznej lekiem Pertuzumab

Agata Bojdo, 53 lata

Hornówek, mazowieckie

Nowotwór piersi

Rozpoczęcie: 4 Kwietnia 2019
Zakończenie: 4 Czerwca 2019

Bardzo trudno mi znaleźć właściwe słowa, by podziękować za życzliwość i pomoc, jaką uzyskałam. Zastanawiałam się nad tym, jaki sens ma moja choroba dla mnie. Jedyny sens, jaki w niej znajduje to relacje z ludźmi, zatrzymanie się w codziennym pędzie i zobaczenie, że bezpieczeństwa i wsparcia nie dają zaoszczędzone ciężką pracą pieniądze, ale ludzie, którzy są obok.

Słowa, gesty, czyny, jakich doświadczyłam przez czas trwania zbiórki, niosły mnie przez wszystkie trudne chwile, dodawały sił i wiary. Dziękuję rodzinie Tomka, mojej rodzinie, rodzinom moich pacjentów, przyjaciołom, znajomym i nieznajomym. Dzięki Wam wierzę, że się uda.

D Z I Ę K U J Ę.

Wspólnie z onkologiem zdecydowałam zrezygnować obecnie z tego leku. Taka decyzja była konieczna ze względu na liczne objawy niepożądane, które u mnie wystąpiły. Obawiając się kolejnych, które jeszcze bardziej ograniczą możliwości leczenia mnie, uznałyśmy za bezpieczniejsze niepodawanie Perjety.

Nie wiem, jaki będzie przebieg mojej choroby (jest to nie do przewidzenia) i co jeszcze będzie potrzebne, ale nie będzie to raczej Perjeta. Środki ze zbiórki pomogą mi więc pokrywać inne koszty związane z leczeniem. Jeśli stan mojego zdrowia się poprawi, będę chciała wspomóc także innych Podopiecznych. 

Ładuję...

20 zł

Multikino

4 darowizny na tę zbiórkę, ostatnia
5,34 zł

Adquesto

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 1 455 osób
154 136,82 zł (100%)