Stowarzyszenie AIESEC Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wołomin, mazowieckie

AIESEC to największa na świecie, niezależna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, działająca w 122 krajach na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym.

W Polsce, od blisko 50 lat rozwijamy w  młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach wspierających ich realizację.

AIESEC powstał na świecie w 1948 roku, w odpowiedzi na bieżące wówczas konflikty zrodzone przez II Wojnę Światową. Według przedstawicieli państw członkowskich AIESEC świat potrzebował liderów i to na młodych ludziach spoczywała odpowiedzialność za lepsze jutro.
Od tamtej pory misją AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia pokoju i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego.

Wierzymy w to, że każda młoda osoba zasłużyła na szanse, aby rozwinąć swój potencjał, dzięki czemu może pozytywnie wpływać na środowisko. AIESEC dostarcza młodym ludziom na całym świecie praktyczne doświadczenia poprzez udział w wymianach międzynarodowych, które umożliwiają im poznanie świata oraz odkrycie tego co ma dla nich naprawdę znaczenie.

Pandemia COVID-19 znacznie wpłynęła na podstawową działalność Stowarzyszenia. W erze ograniczeń podróży oraz kontaktów międzyludzkich niemożliwe jest organizowanie projektów wymian znany przez nas sposób. Właśnie dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe. Przez zatrzymanie działalności operacyjnej  Stowarzyszenia nasza stabilność finansowa jest bardzo zachwiana. Pragniemy przez kolejne 50 lat umożliwiać młodym ludziom poznawanie innych kultur i rozwój osobisty, właśnie dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc.