Alina Tkachenko

Kiedy wybuchła wojna moja rodzina była w swoim mieszkaniu w Mariupolu. 17 marca nasz dom został zbombardowany przez Rosjan i doszczętnie spłonął. Moja rodzina spędziła 27 dni w bunkrze pod domem, który na szczęście był tam z czasów II wojny światowej. 23 marca w końcu opuścili Mariupol, aby udać się do najbliższego miasta i teraz są w Polsce i bezpieczni. Ale stracili wszystko - dom, pracę, ubrania, oszczędności, rodzinne miasto. Zbieram więc dla nich pieniądze na rozpoczęcie nowego życia ze mną w Polsce, bo nikt inny nie może się nimi zająć. To 5 osób: moi rodzice, mój brat, wujek i ciocia.

When the war started, my family was in their flat in Mariupol. On March, 17 our house was bombed by Russians and it burned down completely. My family spend 27 days living in the bunker under the house, that's luckily was there from World War II times. On Mar, 23 they finally left Mariupol to go to the nearest city and they are safe now. But they lost everything - house, jobs, clothes, savings, hometown. So I'm gathering money for them to start a new life with me in Poland, because there is nobody else who can take care of them. They are 5 people: my parents, my brother, uncle and aunt.

---

*Środki zebrane na tej zbiórce w całości trafią do potrzebującego.

0 zł
Wsparło 0 osób