Moc dla Allanka

Magdalena Lignar
organizator skarbonki

                 

Allanek bardzo chce funkcjonować jak zdrowe dziecko... Coraz więcej wokalizacji prób wymawiania słów ale nadal Allanek nie mówi... Tak bardzo chcemy wiedzieć co Allanek czuje, czego potrzebuje... Tak bardzo chcemy mieć z Allankiem normalny kontakt... Bardzo serdecznie prosimy o pomoc tak by małymi krokami osiągać kolejna poprawę.

Allanek jest cudownym dzieckiem więc dajmy mu szansę na normalne życie

Magdalena Lignar

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
0,56%
50 zł Wsparły 2 osoby CEL: 8 858 ZŁ