Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zduńska Wola, łódzkie

Zajmujemy się rehabilitacją dzieci już od pierwszych miesięcy życia. Prowadzimy Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i młodzieży w Zduńskiej Woli i Sieradzu. Od 2014 roku prowadzimy Specjalistyczny Punkt Przedszkolny AMIŚ.


Ośrodek Ami zapewnia profesjonalną rehabilitację od pierwszych miesięcy życia dziecka oraz edukację rodziców mającą na celu przygotowanie ich do pracy ze swoimi dziećmi. Wspieramy rodziców dzieci niepełnosprawnych, prowadzimy rehabilitację dzieci w województwie łódzkim.

Zbieramy również środki finansowe, aby pomagać dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi i ich najbliższym w intensywnej i systematycznej rehabilitacji.

Naszymi podopiecznymi są dzieci cierpiące na porażenie mózgowe, epilepsję, opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADD, ADHD), autyzm (ze spectrum autyzmu lub Aspergera), zaburzenia mowy, lęki i fobie, przejawiające zachowania agresywne, mająca trudności w nauce, głęboką dysleksję i dysgrafię czy problemy z koncentracją.

Organizujemy szkolenia, a obecnie  prowadzimy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych bezpłatne warsztaty w ramach projektu: „Nowoczesne metody rehabilitacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych”.

W naszej pracy wykorzystujemy wiele metod między innymi Metodę Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów dr S. Masgutowej, który oferuje skuteczny pakiet technik terapeutycznych skierowanych na rozwój ruchowy i intelektualny.

Wpłaty

Ładuję...