Fundacja Anioły Lubią Żywioły

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Szanowni Państwo,

Życie dzieci obarczonych chorobą przewlekłą lub kalectwem to wyrwanie ich z dziecięcego beztroskiego życia w kierunku sal operacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, bólu i ograniczeń. Życie dzieci obarczonych chorobą przewlekłą to codzienność, która nie pozwala im poczuć piękna beztroskich chwil odpoczynku niesionych przez wodę i obcowanie z naturą.

O ich bohaterstwie świadczą liczne blizny pooperacyjne i psychiczne nabyte na polu walki z chorobą. Wiem, że ważne jest by nowymi możliwościami przełamać schemat poruszania się pomiędzy szkołą, szpitalem, domem i salą rehabilitacyjną. Chwilowe oderwanie się od często uciążliwych terapii medycznych, zagłuszenie myśli o niepełnosprawności względem rówieśników, spojrzenie na ląd od strony wiatru i wody w życiu pełnym dysfunkcji narastających z wiekiem jest warte naszego wspólnego Twojego i mojego wysiłku.

Dlatego nadrzędnym celem Fundacji Anioły lubią Żywioły jest promowanie i współtworzenie żeglarstwa, jako formy rehabilitacji dedykowanej dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym z całego Województwa Zachodniopomorskiego i spoza niego.

Idea narodziła się w Klinicznym Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej wskutek obserwacji pasji żeglarskiej mojego Syna i codziennych rozmów z Rodzicami Dzieci chorych. Nazywam się Marek Lickendorf jestem Prezesem Fundacji, doktorem nauk medycznych, neurochirurgiem dziecięcym, członkiem Okręgowego Związku Żeglarskiego, członkiem Rady Sportu przy Prezydencie miasta Szczecina. Wraz z moją Rodziną i przyjaciółmi: rodzicami dzieci, pielęgniarkami, fizjoterapeutami, pediatrami, prawnikami, przedsiębiorcami, artystami tworzymy Fundację i promujemy naszą Ideę.

Fundacja ma za zadanie przełamać bariery i zburzyć mury. To co pozostawało do tej chwili w sferze marzeń – żeglowanie osób niepełnosprawnych pod okiem trenera, angażowanie wszystkich zmysłów, brak barier architektonicznych, przestrzenna forma rekonwalescencji z dala od sal szpitalnych i ośrodków rehabilitacji ma szansę się ziścić! Możesz w tym uczestniczyć, każdy z nas może stać się częścią tej idei.

Motto Fundacji: „w wodzie wstać, z wiatrem pędzić, w portach świata pogawędzić” nabiera nowego wieloznacznego wymiaru integracji osób niepełnosprawnych.

Fundacja uzyskała oficjalne wsparcie Polskiego Związku Żeglarskiego. Wspólnie z kadrą Polski żeglarzy niepełnosprawnych z Olsztyna w 2018r rozpoczeliśmy starania stworzenia prawdziwej regatowej sekcji żeglarskiej dla osób z niepełnosprawnością w Szczecinie. Podjęte do tej pory wspólnie z Urzędem Miasta zaowocowały zakupem 2 specjalistycznych łodzi i tworzenia pierwszej regatowej sekcji żeglarskiej osób z niepełnosprawnością w Centrum Żeglarskim w Szczecinie w roku 2020. Miasto Szczecin zaufało nam i przyłączyło się do głoszonej przez nas pionierskiej idei. https://www.youtube.com/watch?v=s5m3snEHrb4

Zdajemy sobie jednak sprawę, że potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w rehabilitacji przez żeglarstwo wykraczają daleko poza lokalne możliwości. Potrzeby są ogromne: dalszy zakup specjalistycznych łódek, wymaganego osprzętu, przebudowa bazy lokalowej. Naszym marzeniem pozostaje stworzenie warunków do budowy łodzi, pozwalającej dzieciom przewlekle leżącym i w trakcie przewlekłego leczenia szpitalnego spędzić z Rodzicami dzień na wodzie, łapiąc oddech poza łóżkiem do którego przykuła ich choroba. 

W ramach prowadzonej przez Fundację działalności staramy się pozyskać do grona jej przyjaciół ludzi i firmy, tak aby wspólnie działania prowadziły do rozwoju unikatowego w skali kraju projektu na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Zapraszam Was do uczestnictwa w tym projekcie, do współtworzenia i rozwoju żeglarstwa rehabilitacyjno - reagtowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zainicjowanych przez otwarcie Fundacji Anioły Lubią Żywioły. Zapraszam Cię do podjęcia wspólnie dalszej działalności. Możesz tworzyć i wspierać nową sportową jakość w naszym regionie, możesz rozdawać uśmiechy i rekompensować troski codziennej egzystencji.

pozostaję z wyrazami szacunku,

Prezes fundacji neurochirurg dr n.med. Marek Lickendorf