Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
X zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem powstało w 1997. Od 25 lat prowadzimy placówkę wsparcia dziennego dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, w której wsparciem obejmujemy osoby po ukończeniu procesu edycji. 

Realizujemy programy Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami, Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, Klub aktywności osoby z autyzmem. Uzupełnieniem naszej działalności jest organizowanie wielu innych inicjatyw np. wycieczek rekreacyjno - integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. 

Obecnie stanęliśmy przed wyzwaniem utworzenie ośrodka całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami. Będzie to miejsce, gdzie wsparcie znajda osoby z autyzmem w momencie, gdy ich rodzice nie będą mogli już samodzielnie sprawować nad nimi opieki. Zamierzamy skorzystać z programów, których celem jest samodzielne mieszkalnictwo wspomagane osób niepełnosprawnych. Wiele z tych programów zakłada wkład własny finansowe lub konieczność zatrudnienia specjalistów w celu utworzenia wniosku, np. architektów. 

W tym celu postanowiliśmy założyć profil na siepomaga.pl Mamy nadzieję, że pozwoli nam to na osiągnięcie celu

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
X zł miesięcznie