Świetlica Młodzieżowa BAZA

BAZA - to działająca od maja 2017 r. środowiskowa świetlica dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w wieku 13-17 lat, z gminy Sokółka. Obecnie swoim wsparciem obejmujemy 16 osób. Organizujemy zajęcia, których celem jest zwiększenie aktywności społeczno-edukacyjnej uczestników poprzez likwidację barier ograniczających tę aktywność. Jest to miejsce, w którym młodzież może spędzić swój czas po szkole, otrzymać pomoc w nauce, porozmawiać z osobami godnymi zaufania, zjeść wartościowy posiłek, uczestniczyć w ciekawych zajęciach, spotkać interesujących ludzi, spróbować nowych rzeczy, będąc gospodarzem miejsca i organizując, przy wsparciu trenerów i wychowawców, zajęcia: warsztaty komunikacji społecznej, projekty edukacyjne, pomoc w nauce, obozy edukacyjno-sportowe, weekendowe spotkania edukacyjno-integracyjne. Staramy się zwiększać aktywność, kształtujemy postawy, rozwijamy wiedzę i kompetencje kluczowe, szczególnie umiejętność uczenia się oraz kompetencje społeczne, by przez to wyrównywać szanse w rozwoju młodzieży. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu zmniejszymy ryzyko niepowodzeń w nauce, wypadnięcia z systemu szkolnego, skierowania aktywności w obszary niepożądane. Zwiększymy szanse naszych podopiecznych na pełną integrację społeczną, zdobycie dobrego wykształcenia i zawodu, a w przyszłości zatrudnienie i trwałe utrzymanie się na rynku pracy. Zebrane pieniądze przeznaczymy na zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz wyżywienie uczestników.

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,29%
20 zł Wsparła 1 osoba CEL: 7 000 ZŁ