Fundacja Świętego Barnaby

Fundacja Świętego Barnaby

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Fundacja Świętego Barnaby posiada swoją główną siedzibę w Częstochowie, działa jednak na terenie całego kraju. Jej głównymi zadaniam​i są:

-  wyrównywanie szans rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
- doprowadzanie do aktywizacji osób bezrobotnych
- niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowym
- upowszechnianie kultury i sztuki
oraz wiele, wiele innych. 
 

Fundacja Świętego Barnaby korzysta z pomocy wielu wolontariuszy, jak również osób świeckich. Dzięki temu siła jej oddziaływania jest szeroko zakrojona: wolontariusze często docierają nawet do najmniejszych i najuboższych miast i wsi. 

W sercu organizacji - Częstochowie - Fundacja posiada 3 punkty pomocowe.

Kilka razy w tygodniu wydawana jest dla ubogich żywność, odzież i pomoc materialna. Działa również kilkanaście punktów w innych miejscowościach.
 

Obecnie Fundacja prowadzi kilka dynamicznie rozwijających się projektów. Program pomocy „Zamiast wyrzucić, oddaj ubogim” ma na celu poprawę sytuacji materialnej rodzin żyjących w skrajnych warunkach życiowych. Program "Samarytanin" założenia ma podobne, niemniej w jego ramach możemy przekazywać osobom ubogim przede wszystkim środki farmaceutyczne. Kolejnym bardzo interesującym projektem jest "Program Aktywizacji Zawodowej Kobiet z trudnościami powrotu na rynek pracy" - w ten sposób Fundacja Świętego Barnaby próbuje zwrócić uwagę na często pomijany w Polsce problem, którego rozwiązanie tak naprawdę zależy przede wszystkim od nastawienia pracodawców.

Dzięki ofiarności Przyjaciół, firm i osób indywidualnych Fundacja obejmuje obecnie pomocą blisko 1500 osób.

Podopieczni mogą skorzystać z pomocy duchowej i psychologicznej.  Liczne sukcesy działaczy Fundacji w wyciąganiu ludzi z nałogów (alkoholizm) i stanów depresyjnych dają nadzieje na przyszłość. Organizacja nie zapomina także o rozrywce, fundując swoim podopiecznym szereg atrakcyjnych imprez rozrywkowych.

 

Wpłaty

Ładuję...