Fundacja Beneficjum

Fundacja Beneficjum

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Z całego serca pomagamy!
Jednoczymy dobrych ludzi w niesieniu pomocy innym. Dajemy potrzebującym szansę na dobre dziś i nadzieję na lepsze jutro. Zakres działalności Fundacji można podzielić na 2 obszary:

Pomoc dzieciom
Pomagamy dzieciom z problemami zdrowotnymi. Idea naszej Fundacji — każdy ma prawo do bycia zdrowym.

Pomoc ludziom w sytuacjach losowych
Pomagamy ludziom oraz rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Wspomagamy wspólnoty i społeczności lokalne, schroniska, szpitale oraz inne placówki.

Misja Fundacji — to niesienie pomocy potrzebującym. Realizujemy naszą Misję poprzez pomoc seniorom, chorym, osobom bezdomnym, warsztaty z dziećmi, wsparcie zwierząt ze schronisk, angażowanie lokalnych społeczności i rozwój wolontariatu.

Pomogli

Ładuję...