Fundacja Beskidzka Zima

Fundacja Beskidzka Zima

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Klęczany, małopolskie

Fundacja Beskidzka Zima propaguje i wdraża szeroko rozumianą dogoterapię. Działamy w obszarze edukacji w ramach programu "Czy pies musi gryźć? " Dbamy o to, aby dzieci, z którymi pracujemy, potrafiły nawiązać bezpieczny kontakt z psem. Prowadzimy bajko-dogo-terapię, edukację i edukację globalną z udziałem psów.

Wspomagamy rehabilitację i terapię osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć dogo-terapeutycznych w klasach  integracyjnych, szkole specjalnej, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy.

Razem z psami bierzemy udział imprezach okolicznościowych.

W Beskidzie Niskim i Beskidzie Sądeckim organizujemy cykliczne imprezy turystyczne w udziałem psów.

Skupiamy wolontariuszy, którzy pomagają w realizacji projektów.