Fundacja BrainGreen

Fundacja BrainGreen

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Działania skupiamy na pomocy środowisku i ludziom najuboższym, wykluczonym społecznie.

Organizujemy akcje sprzątania nabrzeży, lasów, mórz i oceanów. Zebrane odpady oczyszczamy i dostarczamy do wyspecjalizowanych punktów recyklingu, co daje nam gwarancję ich prawidłowego przetworzenia.
Dzięki temu wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym, minimalizując produkcję nowego plastiku. Wspieramy lokalne społeczności – ludzi, którzy spędzają czas na sprzątaniu – dostarczając im żywność, przybory szkolne dla dzieci i wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego plastiku, poprawiając standard życia najbiedniejszych mieszkańców ubogich krajów.

Stworzyliśmy projekty pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. Tworzymy placówki wyposażone w stanowiska komputerowe, podręczniki, ćwiczenia, przybory szkolne, aby umożliwić dzieciom uchodźców kontynuację nauki według programu Ukraińskiego Ministerstwa Nauki.

Prowadzimy kursy językowe dla dorosłych, aby ułatwić im znalezienie pracy, oraz kursy języka ukraińskiego, aby zapewnić źródło dochodu nauczycielom ukraińskim.