Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych BRATEK

Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych BRATEK

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Czerwonak, wielkopolskie

Celem statutowym Stowarzyszenia Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Bratek” jest przede wszystkim:

Podejmowanie i propagowanie inicjatyw, we współpracy z innymi organizacjami, na rzecz rozwiązań ustawowych dotyczących  problematyki rehabilitacji  w Polsce, w ujęciu kompleksowym
wspieranie osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez:
dofinansowanie rehabilitacji w miejscu zamieszkania i na turnusach rehabilitacyjnych, integracyjno-edukacyjno-plenerowych i innych,
dofinansowanie kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego,
likwidacji barier ułatwiających warunki życiowe.
Czynienie starań o utworzenie „Centrum Profilaktyki i Wczesnej Rehabilitacji” w Poznaniu, z oddziałami w Wielkopolsce
organizowanie konferencji problemowo-naukowo-popularyzatorskich oraz wydawanie materiałów- wspólnie z Komisją Rehabilitacji i Integracji Społecznej Oddz. PAN w Poznaniu i Wielkopolską Społeczną Radą Programową ds. Osób Niepełnosprawnych-Stowarzyszenia „Bratek”
podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z intencjami Darczyńców i działalnością statutową Stowarzyszenia „Bratek”