Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu

Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Radom, mazowieckie

Z inicjatywy rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz nauczycieli pragnących zmieniać świat na lepszy.

Jesteśmy organizacją non profit, naszym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną wielopłaszczyznowych form edukacji i rehabilitacji prowadzącej do pełnej aktywności życiowej i społecznej. Pomagamy i wspieramy rodziny dotknięte niepełnosprawnością swoich dzieci.

We wrześniu 2012 r. Stowarzyszenie uruchomiło Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych,
placówka prowadzi edukację oraz terapię dla dzieci głównie z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym.

Jesteśmy członkami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, której misją jest porozumienie na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce (www.siecmpd.spdn.pl).

W roku 2013 Stowarzyszenie Budujemy Przystań zostało nominowane do nagrody Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością. Nagroda honoruje osoby oraz organizacje, które działają na rzecz innych i szczególnie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi.

W roku 2014 uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Zostaliśmy również jednym z laureatów mazowieckiej edycji konkursu Lodołamacze 2014. Kapituła uhonorowała naszą organizację wyróżnieniem za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

W roku 2015 Stowarzyszenie Budujemy Przystań w Radomiu otrzymało wyróżnienie Kapituły Konkursu Prezydenta Miasta Radomia - Radom Obywatelski w kategorii Dobre Praktyki 2014 za przedsięwzięcie realizowane w 2014 roku "Prace na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej".

W roku 2015  Stowarzyszenie Budujemy Przystań dostało nagrodę Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością, którą przyznaje Fundusz im. bpa Jana Chrapka w Radomiu. Nagroda honoruje osoby oraz organizacje, które działają na rzecz innych i szczególnie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Na bieżąco stowarzyszenie rozwija swoją działalność szkoły i realizuje różnorodne inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnością głównie poprzez udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych. W zakresie ww. działalności poszukujemy partnerów zewnętrznych, czyli inne stowarzyszenia, organizacje i fundacje, osoby prywatne zainteresowane współpracą z nami.

Our organization Budujemy Przystań (We’re building a harbour) was established in 2011 in Radom. We want to come to aid and provide with various forms of education physically and mentally impaired children and teenagers. We also care about their rehabilitation leading to complete life and social activity.
In 2012, thanks to kindness of sponsors and volunteers as well as hard work, we managed to start Non-public Special School Complex in Radom. We've completely renovated and adapted the old school building.