Zbiórka na busa dla WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej przy SDN „Uśmiech” jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, działającą w Powiecie Wałeckim od 1.09.2006 roku. Do naszych warsztatów uczęszcza 39 uczestników, którzy codziennie biorą udział w zajęciach terapeutycznych w 7 pracowniach (gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła, komputerowej, stolarskiej, ceramicznej i zawodowo-krawieckiej). Poprzez codzienne zajęcia nasi uczestnicy mają możliwość rozwoju w różnych sferach życia. Codziennie obserwujemy, jak podejmując różne wyzwania, pokonują własne słabości. Dla uczestników możliwość uczęszczania na zajęcia jest swoistym „oknem na świat”, ponieważ to właśnie w WTZ mogą korzystać z różnorodnych zajęć, czerpać z dóbr kultury, a przede wszystkim integrować się ze sobą i społeczeństwem. Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu to dla naszych uczestników drugi dom, gdzie czują się akceptowani, mają przyjaciół, pokonują własne ograniczenia i spełniają marzenia.

Niezwykle istotnym elementem funkcjonowania placówki jest warsztatowy samochód. Codziennie rano kierowca wraz z osobą wspomagającą wyrusza, aby przywieźć na zajęcia uczestników, zarówno z samego Wałcza jak i gminy. Posiadanie auta daje również możliwość podopiecznym korzystania z udziału w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych organizowanych przez inne placówki. Osoby z niepełnosprawnościami mogą prezentować swoje talenty w czasie różnego rodzaju konkursów, zawodów sportowych czy przeglądów artystycznych. Tego rodzaju wyjazdy dostarczają naszym podopiecznym niezapomnianych wrażeń i ogrom pozytywnych emocji, ale do tego potrzebny jest sprawny samochód. Niestety w ostatnim czasie zmagamy się z problemami wynikającymi z eksploatacji auta już od 10 lat. Coraz częściej zdarzają się liczne usterki, które w znaczący sposób zaburzają funkcjonowanie warsztatów i pozbawiają dużą grupę uczestników z możliwości korzystania z codziennych zajęć.

Pojawiła się szansa na poprawę naszej sytuacji, staramy się o dofinansowanie nowego busa ze środków PFRON, jednak wymagany wkład własny jest poza naszymi możliwościami, czyli Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech”, który prowadzi naszą placówkę. WTZ jest finansowany w 90% ze środków PFRON, a w 10% ze środków Powiatu Wałeckiego i nie może z budżetu placówki, który i tak jest bardzo skromny finansować wkładu własnego. PFRON przeznacza 80 tys. na zakup nowego samochodu, około 17 tys. będziemy mieli ze sprzedaży starego busa, a brakujące 20 tys. musimy zgromadzić od darczyńców. Dla naszej placówki nie jest to komfortowa sytuacja, gdyż zdajemy sobie sprawę jak wiele organizacji pozarządowych – stowarzyszeń czy indywidualnych osób w ciężkiej sytuacji zwraca się o pomoc.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrego serca – Pomóżcie nam w zakupie nowego busa !

Z poważaniem pracownicy i uczestnicy
WTZ Wałcz

Wsparli

100 zł

m :)

300 zł

Wpłata anonimowa

X zł

sadowska

10 zł

Wpłata anonimowa

10 zł

Wpłata anonimowa

70 zł

Gosia

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
16%
3 258,83 zł Wsparło 30 osób CEL: 20 000 ZŁ