Stowarzyszenie CAŁA NAPRZÓD

Stowarzyszenie CAŁA NAPRZÓD
2 Stałych Pomagaczy
Alicja Frontczak
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gliwice, śląskie

Stowarzyszenie Cała Naprzód niesie wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych imprez kulturalnych oraz sportowych, z których dochód przeznaczamy na pomoc tym osobom, przede wszystkim na prowadzenie terapii i zakup sprzętu medycznego.

Kierujemy się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości, niezależności, przyjaźni oraz ideą dobra wspólnego.

Propagujemy kulturę oraz kształtowanie odbioru i wizerunku osób niepełnosprawnych, jako pełnoprawnych członków społeczeństwa, jednakże na co dzień borykających się z problemami i nieporozumieniami, wynikającymi z niewiedzy osób pełnosprawnych.

Swoje działania skupiamy przede wszystkim na organizacji imprez kulturalnych w obrębie woj. śląskiego, zarówno samodzielnie, jak i współpracując z innymi podmiotami.

Cała Naprzód to m.in. muzycy i osoby czynnie związane z innymi dziedzinami szeroko pojętej kultury, stąd aspekty formalne i artystyczne organizowanych wydarzeń zawsze traktujemy na równi. Daje to wymierne efekty w postaci zadowolonych gości, którzy licznie przybywają na nasze imprezy.

Zgodnie z dewizą „Niepełnosprawni. Pełnosprawni w zabawie”, bawią się również beneficjenci, zmieniając wizerunek osób niepełnosprawnych, jako wymagających szczególnego emocjonalnego podejścia.

Wpłaty

Ładuję...

2 Stałych Pomagaczy
Alicja Frontczak
10 zł miesięcznie