Centrum Terapii i Rozwoju Skarb

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mikołów, śląskie

Celem Fundacji Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie  jest: organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom ze spektrum zaburzeń autystycznych i ich rodzinom w zakresie: pomocy społecznej, ochrony zdrowia i pracy, wychowania i wypoczynku”. Naszą misją jest stworzenie miejsca, w którym osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, trudnościami, a także rozwijające się nieharmonijnie oraz ich rodziny znajdą profesjonalną, wszechstronną pomoc terapeutyczną.