Fundacja Centrum Wspierania Zdolności

Fundacja Centrum Wspierania Zdolności

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Sujówek, mazowieckie

Pomagamy dzieciom i młodzieży, również z ubogich rodzin, w odkrywaniu własnych zdolności oraz ich rozwijaniu.

Realizujemy te cele m.in. poprzez:

Prowadzenie indywidualnej i grupowej diagnostyki zdolności, prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających myślenie twórcze, wzmacniających wiarę w siebie i swoje możliwości, kształtujące umiejętność pracy w zespole, umiejętności społeczne w tym komunikację interpersonalną doradztwo dla uczniów i rodziców w zakresie rozwijania uzdolnień i wyborów ścieżki edukacyjnej, prowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli popularyzujących wiedzę o wspieraniu i pracy z dzieckiem zdolnym.