COM Jarosław

typ Szpital

lokalizacja Jarosław, podkarpackie

Od 1999 r. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Powiatu Jarosławskiego. W strukturach zakładu funkcjonuje szpital, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Podstawowa Opieka Zdrowotna, w tym Ambulatorium POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna, rehabilitacja oraz Zakład Opiekuńczo - Leczniczy. Szpital posiada bazę 296 łóżek dla dorosłych i dla dzieci rozmieszczonych w 12 oddziałach i Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Są to:

-        Oddział Wewnętrzny,

-        Oddział Kardiologiczny,

-        Oddział Dziecięcy,

-        Oddział Chirurgiczny,

-        Oddział Położniczo-Ginekologiczny,

-        Oddział Neonatologiczny,

-        Oddział Reumatologiczny,

-        Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Hepatologicznym,

-        Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

-        Szpitalny Oddział Ratunkowy

-        Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym,

-        Oddział Urazowo–Ortopedyczny,

-        Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,

-        Blok operacyjny z bazą 6 łóżek na sali wybudzeniowej.

Rocznie w naszym szpitalu leczonych jest średnio 17.000 pacjentów. W procesie diagnostyczno - leczniczym Centrum Opieki Medycznej wykorzystuje wysokospecjalistyczną bazę diagnostyczną. W strukturze Szpitala znajdują się następujące pracownie diagnostyczne: RTG, TK, mammografii, USG z Dopplerem, EKG, gastrofiberoskopii, zaburzeń rytmu serca i testów wysiłkowych, echokardiografii, spirometrii, audiometrii, diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Oprócz leczenia szpitalnego pacjenci mają możliwość korzystania z porad lekarskich w poradniach specjalistycznych: chirurgicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, chorób zakaźnych, ginekologiczno-położniczej, medycyny pracy, urazowo–ortopedycznej, neurologicznej, neonatologicznej, pulmonologicznej, diabetologicznej.