Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Jesteśmy organizacją kompleksowo zajmującą się wolontariatem. Główne kierunki działania to: koordynowanie pracą wolontariuszy, formacja, promocja oraz inspirowanie społeczności lokalnych, środowisk duszpasterskich do tworzenia klubów, biur i centrów wolontariatu. Centrum Wolontariatu od początku było łącznikiem pomiędzy osobami i instytucjami potrzebującymi pomocy i wsparcia oraz tymi, którzy zaoferowali pomoc – wolontariuszami. Organizacja prowadzi Biuro Pośrednictwa Wolontariatu, jest także miejscem szkoleń – warsztatów przygotowujących ochotników do pracy w charakterze wolontariuszy i pomocy przy realizacji projektów socjalnych. Nasza praca to także przygotowywanie placówek do współpracy z wolontariuszami. Centrum Wolontariatu prowadzi także własne programy wolontarystyczne, gdzie ochotnicy pomagają osobom chorym, więźniom, bezdomnym, uchodźcom, dzieciom zaniedbanym i osieroconym. Duży nacisk kładziemy na jakość zaangażowania naszych wolontariuszy, dlatego proponujemy im szkolenia i spotkania umożliwiające systematyczne podnoszenie umiejętności i kompetencji. Oprócz prowadzenia działalności „stałego wolontariatu” w placówkach, nasze stowarzyszenie realizuje także program wolontariatu akcyjnego. Wielu wolontariuszy pełniło służbę podczas lubelskich wydarzeń: Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Wigilii Starego Miasta, Forum Młodzieży Lubelszczyzny, Światowych Dni Młodzieży, Dnia Papieskiego. Nasi wolontariusze uczestniczą w zbiórkach żywności organizowanych przez Banki Żywności, włączają się także w inne ogólnopolskie i lokalne akcje charytatywne. Lubelskie Centrum Wolontariatu ma także międzynarodowe doświadczenia. Stowarzyszenie stale współpracuje z organizacjami z krajów Unii Europejskiej oraz między innymi z Ukrainy, Gruzji, Kuby.